מצילים מיצוי זכויות ממשלתיות משפחות!

מוקד מידע וסיוע לזכאי תמיכות מגופים ממשלתיים, משרד השיכון (הגרלות פרויקט מחיר
למשתכן וסיוע חודשי בשכר דירה) וביטוח לאומי (אבטלה, הבטחת הכנסה והשלמת הכנסה
וכו').
האגף מעניק את כל המידע לכל פונה ואף מסייע בהגשת הבקשות.

 
     ש"ח
 
     ש"ח
 
     ש"ח
דילוג לתוכן