שרשרת המיליון!
רבני אהבת חסד, פונים אל נדיבי העם, המעניקים סכומים הגונים ביותר,
ובכך מגייסים את המיליון ש"ח הראשונים, עבור מגבית 'חמול' – תשרי תשפ"א
(אלול תש"פ)
העולם כולו כגלגל!

עם פרוץ הגל השני, אנ"ש ברחבי תבל, נענים לקריאת רבני הקופה, ומקימים קרן מיוחד המעניק תמיכה כלכלית, לאחינו בשרינו יושבי ארה"ק.

(תקופת הקורונה – סיון תש"פ)

גם ב'סגר', אחים אנחנו!

בימים קשים אלו, אהבת חסד משיק את חפ"ק 'יעזורו' – המסייע למאות מזקני אנ"ש ומבודדי הבית, שלא יחסר להם אף מצרך חיוני בבית!

(ספירת העומר תש"פ)

רבני השטיבלעך, לקחו אחריות!

לקראת ימי הפסח, בעיצומם של ימי הסגר בארה"ק,

כל רבני השטיבלך נרתמו למאמץ הגדול, כדי להאיר את ליל הסדר אצל כל משפחות אנ"ש מתפללי השטיבל.

(פסח תש"פ)

פועלים ישועות בקודש!

אלפי חסידי בעלזא, זכו להיכנס עם קוויטל למר"ש בעיצומו של יום הפורים, כדי להתברך ולהיוושע מברכות הקודש!

(פורים תש"פ)

צדקת מר"ש למען נפגעי הקורונה

ימים ספורים לפני חג הפסח, מר"ש מקבל בביתו את התומכים החושבים, ומעניק להם גארטל מיוחד לכבוד החג!

(ערב החג – פסח תש"פ)

מר"ש דואג לנפגעי הקורונה

עם תחילת המגפה, מר"ש פוקד על הגבאי המסור הרב ר' יוסף מאיר הורוביץ, לפעול למען כל נפגעי הקורונה בגוף ובממון!

(ערב פסח תש"פ)

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן